Search

Search this blog


John Roichaud

“Celtic Light” – John Robichaud

God, I come to You,
made more alive with Your own words.

I offer You this prayer:
In the beginning was the Word,
and the Word was with God,
and the Word was God.

Whenever the beginning was
I know I existed already in Your heart, O Christ.
Even then, was I loved by the Word of God
who waited only till the fullness of time had come
to show me His love.

He was with God in the beginning.
Through Him all things were made;
without Him nothing was made that has been made.

I was made.
I have a Maker.
I stand in the middle of creation
and exult that He who made the world made me as well
and that on the sixth day, He exulted, “It is good!”

The heavens declare Your glory, O God,
the earth shows Your handiwork.

I was made for You,
and by You,
for reasons of Your own.

In Him was life,
and that life was the light of men.

As You are light,
may I walk in you.
Teach me to avoid darkness
so that all my thoughts and deeds are shadowless deeds
— no darkness at all —
which I gladly offer back to You.

The light shines in the darkness,
but the darkness has not understood it….

Yet to all who received Him,
to those who believed in His name,
He gave the right to become children of God —
children born not of natural descent,
nor of human decision or a husband’s will,
but born of God.

I believe in the name.
I receive the One whose name is Wonderful, Counselor,
the mighty God, the Prince of Peace.
Thank You that my birthright is in heaven.
For I have been born not of natural descent,
nor through any act of human will,
but I have been born again,
of the water and the Spirit. I have a new name.
It is Christian.
I have been named after Him who was unbegotten and eternal.
Amen.

– Calvin Miller, The Path of Celtic Prayer: An Ancient Way to Everyday Joy


View Comments

Comments:


One thought on “As You Are Light, May I Walk In You”

 1. Czym tak naprawdę jest cholesterol?

  Cholesterol jest tak naprawdę niezbytecznym komponentem komórki polskiego organizmu.
  Jest niezastąpionym budulcem cel a inkretów. Cholesterol częściowo
  wynika w polskim stworze — w wątrobie, a częściowo zapoczątkuje z pokarmu, jaki na co dzień konsumujemy.
  Z przyród onych istnieje dlatego niczym amoralnym.

  To co jest przeciwne, owe jego zbytek. A cierpliwiej rzeczone ujmując zbytek “libertyńskiego cholesterolu” wariantu LDL.
  Przyjmuje się, iż jego stężenie we krwi onymi powinnam naruszać 100
  mg/dl. Z drugiej stron mają “miłosierny cholesterol”
  typu HDL, którego stężenie niego winnyœcie wykraczać 50 mg/dl u białogłowy oraz 40 mg/dl obok mężczyzny.
  Całkowite stężenie cholesterolu w polskiej krwi powinnyœcie mieścić się w przedziale 114-200
  mg/dl.

  Jednak jeœli te reguł pozostają przewyższone oraz ów stan dotrzymuje się poprzez dłuższy okres, to możesz spodziewać się namaszczonych kłopotów.

  Dlatego onego uznawaj do takiego poziomu —
  twierdŸ cholesterol na właściwym stanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Search this blog


About


Trevin Wax photo

Trevin Wax


​Trevin Wax is Bible and Reference Publisher at LifeWay Christian Resources and managing editor of The Gospel Project. You can follow him on Twitter or receive blog posts via email. Click here for Trevin’s full bio.

Trevin Wax's Books